அதிவேக ஆகாஷ் ஏவுகணை சோதனையில் வெற்றி!

அதிவேக ஆகாஷ் ஏவுகணை சோதனையில் வெற்றி!
அதிவேக ஆகாஷ் ஏவுகணை சோதனையில் வெற்றி!

அதிவேக ஆகாஷ் ஏவுகணை சோதனையில் வெற்றி!

//
Comment0
Spread the love
தரையில் இருந்து இயக்கி விண்ணில் எதிரிகளின் போர் விமானங்கள், ஏவுகணைகள் உள்ளிட்டவற்றை துல்லியமாக அழிக்கும் இயல்பை க்கொண்ட ஆகாஷ் ஏவுகணை சோதனையில் வெற்றி.

ஒடிசா மாநிலம், சந்திப்பூரில் அமைந் துள்ள பாதுகாப்புப் படை சோதனை தளத்தில் சோதனைக் குட்படுத்தப்பட்ட ஆகாஷ் ஏவுகணை வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பால் (டிஆர்டிஓ) வடி வமைக்கப்பட்ட முழுக்க முழுக்க உள் நாட்டில் தயாரிப்பான ஆகாஷ் ஏவுகணையானது ஏற்கெனவே நடத்தின் இராணுவத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்த அதிவேக ஏவுகணை என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

சுமார் 720 கிலோ எடை கொண்ட இது 55 கிலோ எடை வரையிலான வெடி பொருள்களை சுமந்து சென்று 25 கிலோ மீட்டர் தொலைவு வரை இலக்குகளை அழிக்கும் திறன் கொண்டது.

அதன் செயல்பாடுகள் அனைத்தும் ரேடார், தொலையுணர் கருவிகள் வாயிலாக கண்காணிக்கப்பட்டன.முடிவில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கை ஆகாஷ் ஏவுகணை மிகச் சரியாகத் தாக்கி அழித்தது என தெரிவிக்கப்பட்டது.

Leave a Reply