தில்லி மாணவர்களின் பொங்கல் விழா

தில்லி மாணவர்களின் பொங்கல் விழா

தில்லி மாணவர்களின் பொங்கல் விழா

//
Comment0
Spread the love

தில்லி பல்கலைக்கழக தமிழ் மாணவர் பேரவை சார்பாக பிப்ரவரி 11 பொங்கல் விழா கொண்டாடப்பட்டது.தமிழ் மாணவர்கள் திரண்டு பொங்கல் விழாவை சிறப்பித்து மகிழ்ந்தனர்.

Leave a Reply