மீனவ குடும்பங்களை சந்தித்த மாணவர் சங்கம்!

//
Comment0
Spread the love

சென்னை ராயபுரத்தில் பல்வேறு காரணங்களால் இறந்துபோன மீனவர்களின் குடும்பங்களை சந்தித்து அவர்கள் வாழ்வாதார நிலைமைகளை ஆய்வு செய்து உதவி செய்யும் நோக்கத்துடன் அனைத்து தமிழ்நாடு மாணவர் சங்க உறுப்பினர்கள் இன்று மீனவ குடும்பங்களை சந்தித்தனர்.

Leave a Reply