ஜே.கே டயர் தொழிலாளர்கள் போராட்டம்!

//
Comment0
Spread the love

ஜே.கே டயர் உற்பத்தி நிறுவனத்தில் தொழிலாளர்கள் 20 மாதமாக சம்பளவு உயர்வு தராத நிர்வாகத்தை கண்டித்தும்,சம்பள உயர்வு கோரியும் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

 

Leave a Reply