Day

March 12, 2018

இனஅழிப்பு பின்புலத்தில் பெண்கள் – பரணி கிருஸ்ணரஜனி

//
Comment0
உலக பெண்கள் தினத்தை முன்னிட்டு உளவியல், பாலியல், வன்முறை, குடும்பம், பண்பாடு குறித்து சில குறிப்புக்கள்.ஒரு இனத்தின் அடிப்படையும் ஆதாரமும் பெண்கள்தான். அந்தப் பெண்களை குறிவைப்பதன் ஆழமான அரசியல் பின்புலம் இன அழிப்பு சிந்தனைகளிலிருந்தே தோற்றம் பெறுகிறது. பெரும்பாலும் இந்த கட்டமைக்கபட்ட இன அழிப்புக்குள் நாம் பெரும்பாலும் பெண்களையே இழக்க நேரிடுகிறது. மே 18 ற்கு...
Read More →